Posts Tagged ‘รังแค’

รังแค: สาเหตุและการดูแลรักษา

รังแคคือหนังศีรษะที่ลอกเป็นแผ่นขาวๆ โดยปกติแล้วหนังศีรษะของคนเราจะมีการสร้างผิวใหม่ขึ้นมาแทนที่ผิวเก่า เมื่อเซลล์ผิวหนังบนหนังศีรษะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ผิวหนังที่ตายแล้วจะถูกผลักออกมา...